Motto

Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii.

(Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.)

Antoine de Saint-Exupery

email