Părintele medicinei

Hipocrat din Cos (gr. Hippokrates) este părintele medicinei europene. El s-a născut pe insula Cos și a murit în localitatea Larissa din Tessalia. Hipocrat provine dintr-o familie ce aparține cultului lui Esculap (gr. Asclepios), zeu grec al medicinei, iar el a învățat medicina sacerdotală (bisericească) și anatomia de la tatăl său, Heraclid. Dacă în Grecia antică medicina se studia alături de filozofie, retorică și oratorie, Hipocrat revoluționează studiul medicinei, făcând-o disciplină distinctă.  În lucrarea ,,Corpus Hippocraticum”  se prezintă o colecție de probleme medicale, boli și tratamentele lor. El a rămas în istoria medicinei și prin celebrul ,,JURĂMÂNT AL LUI HIPOCRAT”, pe care îl rostesc toți absolvenții de studii medicale, din zilele noastre:

„Jur pe Apollo medicul, pe Esculap, pe Higea și Panacea și pe toți zeii și zeițele, pe care îi iau ca martori, că voi îndeplini acest jurământ și poruncile lui, pe cât mă ajută forțele și rațiunea: să respect pe cel care m-a învățat această artă la fel ca pe propriii mei părinți, să împart cu el cele ce-mi aparțin și să am grijă de el la nevoie; să-i consider pe descendenții lui ca frați și să-i învăț această artă, dacă ei o doresc, fără obligații și fără a fi plătit; să transmit mai departe învățăturile acestei arte fiilor mei, fiilor maestrului meu și numai acelor discipoli care au jurat după obiceiul medicilor, și nimănui altuia; atât cât mă ajută forțele și rațiunea, prescripțiunile mele să fie făcute numai spre folosul și buna stare a bolnavilor, să-i feresc de orice daună sau violență; nu voi prescrie niciodată o substanță cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa nu voi da unei femei un remediu abortiv. Sacră și curată îmi voi păstra arta și îmi voi conduce viața. Nu voi opera piatra din bășică, ci voi lăsa această operație celor care fac această meserie. În orice casă voi intra, o voi face numai spre folosul și bunăstarea bolnavilor, mă voi ține departe de orice acțiune dăunătoare și de contacte intime cu femei sau bărbați, cu oameni liberi sau sclavi. Orice voi vedea sau voi auzi în timpul unui tratament voi păstra în secret, pentru că aici tăcerea este o datorie. Dacă voi respecta acest jurământ și nu îl voi călca, viața și arta mea să se bucure de renume și respect din partea tuturor oamenilor; dacă îl voi trăda devenind sperjur, atunci contrariul.”

Sunt cunoscute, de asemenea, și Aforismele (cugetările) lui Hipocrat. Unele sunt valabile și astăzi:

,,Acele boli pe care medicul nu le poate vindeca cu medicamente, le va vindeca ,,cuțitul”, acele pe care nu le poate vindeca cuțitul, le va vindeca focul, iar pe cele pe care nu le poate vindeca nici focul, le vom socoti incurabile”;

 ,,Supraoboseala-prevestește boala”;

 ,,Alimentele voastre să fie medicamente, iar medicamentele voastre să fie alimente”;

 ,,Cei grași prin natura lor sunt mai predispuși să moară subit decât cei slabi”;

 ,,Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea”;

 ,,Să cercetăm cele ce s-au petrecut, să cunoaștem cele prezente, să aplicăm cele învățate”.

 Hipocrat stabilește și etapele prin care orice medic își tratează pacientul: cercetarea simptomelor, diagnosticul și tratamentul.

 Tot de la el ne-au rămas și numele grecești ale unor boli și alte denumiri medicale pe care el le-a cercetat:

-anorexie=lipsa poftei de mâncare;

-epistaxis=hemoragie nazală;

-hemoragie=surgere de sânge (sângerare)

-ginecologie=studiul bolilor femeiești;

-pediatrie=studiul bolilor copiilor;

 -oto-rino-laringologie=bolile de urechi-nas-gât;

 Prin toate aceste contribuții, Hipocrat este cu adevărat părintele medicinei europene.

Maria Stoica

clasa a VI-a B

Leave a Reply