Ştiinţele…altfel!

ATENTIE !!! Pentru a fi înţelese, unele din „teoremele” de pe această pagină necesită cunoştinţe un pic mai avansate din domeniul ştiinţific.Deci, nu sunt pentru oricine!

-Examen la fizică: „Descrie Universul în maxim 200 de cuvinte şi dă 3 exemple.

-Întrebare: „De ce a trecut găina strada?”

Răspunsuri:

Zeno din Elea: „Pentru a demonstra că nu se poate ajunge pe partea cealaltã.”

Aristotel: „Este în natura găinilor să treacă străzi.”

Newton: „1) Găinile în repaos tind să rămână în repaos. Găinile în mişcare tind să treacă străzi. 2) A fost atrasă de o altă găină care se afla pe partea opusã a strãzii.”

Heisenberg: „Nu ştim cu certitudine pe ce parte a străzii s-a aflat iniţial găina, dar ştim cã s-a mişcat foarte repede.”

Sã presupunem că există Iad. Nu conteazã temperatura lui, dar pot demonstra cã Iadul este un sistem termodinamic izoterm. Mai întâi trebuie sã presupunem cã existã cel putin un fizician în Iad. Şi garantat ar fi mai multi. Acum sã presupunem cã o parte din Iad a ieşit din echilibru termodinamic şi este un pic mai rece sau mai fierbinte decât restul. Dacã s-ar întâmpla asta, atunci fizicianul ar putea construi o maşinã termicã cu ajutorul cãreia sã extragã nişte energie pe care sã o foloseascã apoi la asigurarea funcţionãrii unui frigider. Va rãci acea parte de Iad pânã la o temperaturã confortabilã. Dar acest fapt contrazice definiţia Iadului ca fiind locul unde nimic nu este confortabil. Q.E.D.

-Viteza timpului este o secundă pe secundă.
-Biologia este singura stiinţã în care diviziunea e sinonimă cu înmulţirea.

-Chimia organică este chimia carbonului. Biochimia studiază compuşi ai carbonului care se târăsc.

-Niciodată să nu împrumuţi bani geologilor sau astronomilor. Ei considerã 1 milion de ani ca fiind o datã recentă.

Paul Cuş, clasa a VIII-a A.

Leave a Reply