Motto

” Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii.

(Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.)”

Antoine de Saint-Exupery